banner
banner1
2 (3)
1 (3)

önüm

Arassa suw arassa dünýä

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany barada

näme edýäris

“Yixing Cleanwater Chemicals Co., Ltd.”, Taihu kölüniň daşynda ýerleşýän Jiangsu Yixing şäherinde ýerleşýär. Biziň kompaniýamyz 1985-nji ýyldan bäri dürli görnüşli senagat we şäher kanalizasiýa zawodlary üçin himiki serişdeleri we çözgütleri hödürläp, suw arassalaýyş pudagyna girýär.Hytaýda suw arassalaýjy himiki serişdeleri öndürýän we satýan iň irki kompaniýalardan biri.Täze önümleri we täze amaly programmalary döretmek üçin 10-dan gowrak ylmy gözleg instituty bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Baý tejribe topladyk we ajaýyp teoretiki ulgamy, hil gözegçiligi ulgamyny we hyzmatlary goldamagyň güýçli ukybyny döretdik.Indi köp mukdarda suw arassalaýjy himiki birleşdirijä öwrüldik.

has köp >>

Şahadatnama

köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň

amaly

Arassa suw arassa dünýä

 • 01 1985

  Dörediň

 • 02 60+

  Haryt

 • 03 24 sagat

  Hyzmat

 • 04 180+

  Countryurt

 • 05 50%

  Eksport

habarlar

Arassa suw arassa dünýä

Lagym suwlaryny arassalamak

Lagym suwy we täsirli suw derňewi Suwy arassalamak, hapalaýjylaryň köpüsini hapa suwlardan ýa-da lagym suwlaryndan aýyrýan we tebigy gurşawa we palçyklara zyňmak üçin amatly suwuk akym öndürýän amaldyr.Netijeli bolmak üçin lagym suwlaryny arassalamaly ...

Lagym suwlaryny arassalamak

Lagym suwy we täsirli suw derňewiSewag ...
has köp >>

Poligon Leachate hakda

Bilýäňmi?Zerur hapalardan başga ...
has köp >>

Sentýabr Uly satuwly galyndy suwy bejermek himiki serişdeleri

“Yixing Cleanwater Chemicals Co., Ltd.” üpjün ediji ...
has köp >>